+48 602 742 732
kontakt@neurofibromatozy.pl

CKOM

Obecnie istnieją cztery Centra Koordynowanej Opieki Medycznej dla pacjentów z neurofibromatozami. Ośrodki te obejmują opieką pacjentów do 30 roku życia.

CKOM NF/RAS Warszawski Uniwersytet Medyczny

CKOM Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – Poradnia Onkologiczna

CKOM Gdańsk – Poradnia Onkologiczna

CKOM Bydgoszcz – Poradnia Onkologiczna – Fakomatoz

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – wkrótce uruchomione zostaną zapisy

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie – wkrótce uruchomione zostaną zapisy

Ważna informacja dla osób chcących zmienić CKOM: