+48 602 742 732
kontakt@neurofibromatozy.pl

CKOM

Obecnie istnieje pięć ośrodków Koordynowanej Opieki Medycznej dla pacjentów z neurofibromatozami. Ośrodki te obejmują opieką pacjentów do 30 roku życia.

  1. Deklaracja z rezygnacją do dotychczasowego ośrodka CKOMwypełaniając deklarację pomijamy punkt III.
  2. Deklaracja z wyborem do nowego ośrodka CKOM – wypełniając deklarację pomijamy punkt IV.

CKOM NF/RAS Warszawski Uniwersytet Medyczny

CKOM Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – Poradnia Onkologiczna

CKOM Gdańsk – Poradnia Onkologiczna

CKOM Bydgoszcz – Poradnia Onkologiczna – Fakomatoz

CKOM Olsztyn – Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – wkrótce uruchomione zostaną zapisy

Poniżej znajduje się deklaracja wyboru/rezygnacji ośrodka koordynowanej opieki medycznej.

Ważna informacja dla osób chcących zmienić CKOM: