+48 602 742 732
kontakt@neurofibromatozy.pl

O nas

Jak powstało Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska – Alba Julia?

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy pacjentów, leczonych w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy gdzie rozpoczęto starania o zjednoczenie wszystkich chorych w Polsce.

W październiku 2005 roku zebrała się grupa pacjentów, w celu założenia stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, jednoczącego zarówno chorych, jak i ludzi którzy chcą im pomagać. W lutym 2006 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji naszego Stowarzyszenia.

Jesteśmy organizacją non-profit, której misją jest niesienie pomocy i praca na rzecz lepszej jakości życia osób obciążonych fakomatozami i ich bliskich.

Nasze cele to:

  • integracja środowiska pacjentów,
  • konsolidacja działań w zakresie ochrony zdrowia, terapii i rehabilitacji chorych,
  • szerzenie wiedzy o fakomatozach wśród lekarzy i społeczeństwa,
  • współpraca z lekarzami wszystkich specjalności, którzy opiekują się naszymi pacjentami,
  • podejmowanie wszelkich działań, zmierzających do poprawy dostępności chorych do nowoczesnych  terapii i rehabilitacji.